Orthopedische revalidatie

Dit domein van de kinesitherapie richt zich voornamelijk op herstel na operaties (heupprothese, knieprothese,…) of na trauma’s (fractuur, ruptuur,…). Het optimaal herstel hiervan wordt voornamelijk bepaald door de revalidatie. De praktijk beschikt over een mooie oefenruimte om deze revalidatie in goed banen te leiden.