Cardiale revalidatie

Na een cardiale ingreep is een goede revalidatie belangrijk om de algemene fysieke conditie terug op te bouwen. Hierbij wordt enerzijds aandacht besteed aan de ademhaling en anderzijds worden fysieke inspanningen geleidelijk opgedreven onder begeleiding en mits controle van de hartfrequentie, bloeddruk en zuurstofsaturatie.